Uslovi kupovine

Kupovina:

Naručivanjem telefona sa sajta svitelefoni.com imamo obavezu kontaktirati Vas u roku od 12h radnim danima kako bi Vam potvrdili narudžbu i definisali detalje oko isporuke pošiljke. Porudžbine koje dobijemo za vikend i praznicima obradjujemo prvi radni dan.

Sve pošiljke šaljemo putem kurirske službe AKS ili preko Post Expresa (u ređim slučajevima). Od momenta kada paket predamo kurirskoj službi on izlazi iz okvira naše odgovornosti, dobijate broj pošiljke i za svaku dalju informaciju se obraćate njima.

Povrat Uredjaja:

Kupovinom uređaja na sajtu svitelefoni.com stičete pravo za zahtev povraćaja novca ili zamene proizvoda u roku od 7 dana od kupovine ukoliko proizvod nije u skladu sa uslovima koje smo vam ponudili prilikom kupovine ili ukoliko niste zadovoljni sa vašim izborom. Proizvod prihvatamo nazad uz uslov da:

1. Nije fizički oštećen (nije izgreban, udaren)

2. Nije sofwerski oštećen od stane korisnika ("clock-ovan procesor..itd)

3. Nije bio izložen vodi

4. Vraćate paket sa kutijom i svom opremom koju ste dobili prilikom kupovine

Garantni Uslovi:

Svi Telefoni garantuje da će proizvod (software i hardware) u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime budete rukovali prema priloženom upustvu i u granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Svi Telefoni se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti kvarove u roku od 30 dana (usaglašeno sa zakonom o zaštiti potrošača) od dana prijema uređaja na servis, koji bi nastali prilikom normalne upotrebe. Kupac je obavezan prilikom predaje aparata u servis priložiti garantni list (fiskalni isečak nije obavezan).

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

  • ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog upustva o upotrebi proizvoda
  • ako je kupac nestručno postupao sa proizvodom ili ga je davao na servis neovlašćenom licu.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana oštećenjem zbog nepravilnog održavanja, korišćenje neodgovarajuće dodatne opreme, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, udara groma, oštećenja nastala usled izlaganja proizvoda uticaju vatre, sunca, vlage i slično.

Nepravilnost ili šteta nastala usled požara, strujnog udara, zemljotresa,mehaničkih ili hemijskih oštećenja, poplave, ulaska tečnosti, atmosferskog električnog pražnjenja, ili bilo koje druge prirodne nepogode,usled nepravilnog napona, rata ili bilo kog drugog uznemirenja (revolucije, pobune itd,) neočekivanih nezgoda i drugih spoljašnjih faktora, korišćenjem neadekvatnog repromaterijala, nepravilne montaže ili programiranja uređaja. Korišćenjem GPRS-a i Wap-a (preuzimanje igrica, melodija, sličica, i sl. sa neovlašćenih sajtova) sami snosite odgovornost.

Obaveze korisnika:

Da se pridržava uslova garancije i propisanih uslova eksplotacije uređaja u skladu sa uputstvom. Da obavezno sačuva dokumentaciju i ambalažu u toku trajanja garancije i da je iskoristi pri svakom internom i eksternom transportu.